Hade för lång adress – hamnade hos fogden

En man från södra Skåne missade flera inbetalningskrav på fordonsskatt från Transportstyrelsen eftersom han hade för lång adress. Breven kom aldrig fram till mannen, vars ärende i stället hamnade hos Kronofogden.

kommentarer