Hägglund om ryska kränkningen: Oroande

Ryska ambassaden vill inte kommentera att ryska attackflyg korsade svenska territorialgränsen.

Men de svenska partiledarna uttrycker nu sin oro över kränkningen av svenskt luftrum.

– Det är mycket allvarligt att kränka svenskt territorium och luftrum, säger Centerpartiets Annie Lööf.

kommentarer