Halkade på gångväg – vill ha ersättning

En kvinna halkade på en gångväg i Sundsvall. Nu vill hon ha ersättning av kommunen.

kommentarer