Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

Skurup Under fem års tid har Skurups kommun betalat betydligt mer för skolbussar och skolskjutsar än vad kommunen borde ha gjort med ett bra avtal som efterföljts. Det konstaterar revisionen i en färsk rapport.

Kommunen skrev avtalet 2011 med Bergkvara Buss och gjorde kort därefter ett tillägg i samma avtal.
Det ställer sig revisionen ytterst tveksamma till.
– Tillägget är en sanning med modifikation. De har gjort förändringen att turer som ingick i avtalet blev till extraturer, säger Lars-Åke Nilsson (KV), som sitter i kommunrevisionen. Han fortsätter:
– Det är under all kritik att de har handlat upp på detta vis.
Lagen om offentlig upphandling samt domstolspraxis på området medger enbart mindre ändringar mellan uppgifter i förfrågningsunderlaget och slutligt avtal, påpekar revisionen i sin skrivelse till kommunen.

Samtidigt ställer sig revisionen tveksam till den ekonomiska konsekvensanalys som gjordes inför förändringen i avtalet.
När ett antal turer togs bort ur det fasta avtalet minskades priset med 97 000 kronor. Men revisionen anser att den korrekta summan borde vara 198 000 kronor om man ser till hur många mil färre som ingick i den fasta delen efter förändringen.
Det gör att kommunen betalat omkring en halvmiljon mer än nödvändigt under de år avtalet

Läs mer här: Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

kommentarer

Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

Skurup Under fem års tid har Skurups kommun betalat betydligt mer för skolbussar och skolskjutsar än vad kommunen borde ha gjort med ett bra avtal som efterföljts. Det konstaterar revisionen i en färsk rapport.

Kommunen skrev avtalet 2011 med Bergkvara Buss och gjorde kort därefter ett tillägg i samma avtal.
Det ställer sig revisionen ytterst tveksamma till.
– Tillägget är en sanning med modifikation. De har gjort förändringen att turer som ingick i avtalet blev till extraturer, säger Lars-Åke Nilsson (KV), som sitter i kommunrevisionen. Han fortsätter:
– Det är under all kritik att de har handlat upp på detta vis.
Lagen om offentlig upphandling samt domstolspraxis på området medger enbart mindre ändringar mellan uppgifter i förfrågningsunderlaget och slutligt avtal, påpekar revisionen i sin skrivelse till kommunen.

Samtidigt ställer sig revisionen tveksam till den ekonomiska konsekvensanalys som gjordes inför förändringen i avtalet.
När ett antal turer togs bort ur det fasta avtalet minskades priset med 97 000 kronor. Men revisionen anser att den korrekta summan borde vara 198 000 kronor om man ser till hur många mil färre som ingick i den fasta delen efter förändringen.
Det gör att kommunen betalat omkring en halvmiljon mer än nödvändigt under de år avtalet

Läs mer här: Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

kommentarer

Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

Skurup Under fem års tid har Skurups kommun betalat betydligt mer för skolbussar och skolskjutsar än vad kommunen borde ha gjort med ett bra avtal som efterföljts. Det konstaterar revisionen i en färsk rapport.

Kommunen skrev avtalet 2011 med Bergkvara Buss och gjorde kort därefter ett tillägg i samma avtal.
Det ställer sig revisionen ytterst tveksamma till.
– Tillägget är en sanning med modifikation. De har gjort förändringen att turer som ingick i avtalet blev till extraturer, säger Lars-Åke Nilsson (KV), som sitter i kommunrevisionen. Han fortsätter:
– Det är under all kritik att de har handlat upp på detta vis.
Lagen om offentlig upphandling samt domstolspraxis på området medger enbart mindre ändringar mellan uppgifter i förfrågningsunderlaget och slutligt avtal, påpekar revisionen i sin skrivelse till kommunen.

Samtidigt ställer sig revisionen tveksam till den ekonomiska konsekvensanalys som gjordes inför förändringen i avtalet.
När ett antal turer togs bort ur det fasta avtalet minskades priset med 97 000 kronor. Men revisionen anser att den korrekta summan borde vara 198 000 kronor om man ser till hur många mil färre som ingick i den fasta delen efter förändringen.
Det gör att kommunen betalat omkring en halvmiljon mer än nödvändigt under de år avtalet

Läs mer här: Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

kommentarer

Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

Skurup Under fem års tid har Skurups kommun betalat betydligt mer för skolbussar och skolskjutsar än vad kommunen borde ha gjort med ett bra avtal som efterföljts. Det konstaterar revisionen i en färsk rapport.

Kommunen skrev avtalet 2011 med Bergkvara Buss och gjorde kort därefter ett tillägg i samma avtal.
Det ställer sig revisionen ytterst tveksamma till.
– Tillägget är en sanning med modifikation. De har gjort förändringen att turer som ingick i avtalet blev till extraturer, säger Lars-Åke Nilsson (KV), som sitter i kommunrevisionen. Han fortsätter:
– Det är under all kritik att de har handlat upp på detta vis.
Lagen om offentlig upphandling samt domstolspraxis på området medger enbart mindre ändringar mellan uppgifter i förfrågningsunderlaget och slutligt avtal, påpekar revisionen i sin skrivelse till kommunen.

Samtidigt ställer sig revisionen tveksam till den ekonomiska konsekvensanalys som gjordes inför förändringen i avtalet.
När ett antal turer togs bort ur det fasta avtalet minskades priset med 97 000 kronor. Men revisionen anser att den korrekta summan borde vara 198 000 kronor om man ser till hur många mil färre som ingick i den fasta delen efter förändringen.
Det gör att kommunen betalat omkring en halvmiljon mer än nödvändigt under de år avtalet

Läs mer här: Halv miljon förlorad i dåligt skrivet avtal

kommentarer