Här får kycklingarna som dödas i Sverige leva

Fem miljoner tuppkycklingar gasas ihjäl och mals ner till biobränsle varje år i Sverige. Det är den mörka baksidan av vår äggkonsumtion – med 2 000 ton ägg enbart under påskveckan.

I Tyskland införs nu könsbestämning innan äggen kläcks. Andra låter tuppkycklingarna leva och tar ut ett högre äggpris.

Läs mer…

kommentarer