Här ser man hur billigt nazisteliten kom undan

Eddy de Wind deporterades till Auschwitz, där Rudolf Höss var kommendant.

Salomon Schulman om två böcker som utkommer till Förintelsens minnesdag.

Läs mer…

kommentarer