Här smygstartar fas 4: Fokus ligger på tempot

Medan vaccintider i fas tre står obokade i Stockholm inleds fas fyra runt om i landet. I Småland sker det för att tidigare faser nästan är färdiga. I Västra Götaland var tempot i fokus när 55-åringar fick smygstarta på en del platser.

Läs mer…

kommentarer