Hårda PR-striden om pilotstrejken på SAS

Lyxstrejk eller en rättmätig kamp mot orimliga villkor?

Kampen om opinionen är viktig för båda parter i den pågående pilotstrejken på SAS.

Och båda parter har tagit opinionsundersökningar till hjälp för att visa att just de har folket på sin sida.

Läs mer…

kommentarer