Hårda vindar och halka inleder julafton

By TT Hårda vindar har skapat stora problem i främst södra Sverige. Tusentals hushåll har förlorat strömmen och flera vägar i södra Sverige har blockerats av nedfallande träd.

Läs mer här: Hårda vindar och halka inleder julafton

kommentarer