HD prövar fall gällande anmälningsplikt

MALMÖ. Högsta domstolen (HD) ska pröva frågan om skolpersonal som väntar med att anmäla övergrepp gör sig skyldiga till tjänstefel.

kommentarer