Hearing för partnerskapsöverenskommelsen

I dag hålls den andra och sista hearingen för den svenska partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020. Syftet med hearingen är att diskutera partnerskapsöverenskommelsen i sin helhet. Partnerskapsöverenskommelsen utgör en del av EU:s gemensamma strategiska ramverk för regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden, och ingår i arbetet med Europa 2020.Läs mer om partnerskapsöverenskommelsen Arbetsmarknadsdepartementet, Landsbygdsdepartementet, Näringsdepartementet, 5 februari 2014

kommentarer