Hedgefonder backar på tilllväxtmarknader

Hedgefonder med inriktning på tillväxtmarknader har rapporterat kraftiga nedgångar i spåren av den senaste tidens fall på Shanghaibörsen samt tappet i valutan yenen.

Läs mer här: Hedgefonder backar på tilllväxtmarknader

kommentarer