Helt osannolik allians backar upp Lagarde

När Christine Lagarde snart tar över Europeiska centralbanken hoppas hon kunna förena tyska krav på sparsamhet med franska krav på större solidaritet. Lagarde förväntas segla igenom ett förhör i EU-parlamentet om jobbet utan problem.

Läs mer…

kommentarer