Heta maktstrider att vänta i Afrika

Presidenter klamrar sig fast. För att slippa livstidspresidenter har fler än 30 afrikanska länder infört en spärr mot att ledarna sitter i mer än två perioder. Men på flera håll försöker presidenterna ändå att klamra sig fast. Mest hotfullt är läget i Kongo-Kinshasa.

Läs mer här: Heta maktstrider att vänta i Afrika

kommentarer