”Hissen till tågen måste fungera”

Eslöv Sedan hissen på Eslövs station återigen saboterats och stängts vill Trafikverket gå in och hjälpa till för att tågen ska kunna nås av alla.
– Hissen till plattformarna måste fungera, tillgängligheten är helt beroende av den, säger stationsförvaltare Stefan Mårtensson på Trafikverket.

Hissen i gångtunneln på Eslövs station står sedan någon vecka tillbaka, åter avstängd.
Den har under lång tid utsatts för en rad sabotage och skadegörelser – nu senast eldade någon på tryckknapparna inne i hissen. Elden spred sig i kablarna och hela hissen är med det satt ur funktion.
På upptejpade lappar förklarar fastighetsägare BA Bygg vad som hänt. Men inte heller dessa får vara i fred.
– De rivs ner i stort sett varje natt. Vi har tryckt upp massor av lappar och stationsvärdarna sätter upp nya varje morgon, säger Bert Andersson, BA Bygg.
Även innan hissen saboterades den här gången har den varit avstängd av säkerhetsskäl i flera omgångar.
– Vi upptäckte att folk tog sig in i schaktet. Hissen larmar själv när dörrarna tvångsöppnas och det hände ofta om nätterna. När vi hittade skräp, snabbmatsrester och kläder både under och över hissen, inne i schaktet, kunde vi inte ha den öppen mer, säger Bert Andersson.

En period försökte fastighetsägaren Andersson freda hissen

Läs mer här: ”Hissen till tågen måste fungera”

kommentarer