Hjälpen från socialen: En biljett till hemlandet

En 18-årig gravid kvinna hittades misshandlad och berättade då en historia om kidnappning, tvångsgifte, prostitution och upprepade misshandlar.

Kvinnan var mycket rädd och fruktade för vad som skulle hände med henne och hennes ofödda barn och sonen på fyra månader.

Men när hon sökte hjälp och skydd fick hon beskedet att ingen annan hjälp än en biljett till hemlandet var aktuellt.

kommentarer