Hög tid att byta politiskt perspektiv

Ekologin och etiken måste få företräde framför ekonomin.

kommentarer