Hoist Finance köper italienskt

Hoist Finance har förvärvat en portfölj bestående av förfallna icke säkerställda konsumentkrediter från ett italienskt kreditmarknadsbolag.

Läs mer här: Hoist Finance köper italienskt

kommentarer