Hon vågade ta upp alkoholism med barn

Författaren Siv Widerberg var lika mycket journalist som författare.

Margareta Sörenson minns hennes rapporter och manualer för barnens rätt att veta.

Läs mer…

kommentarer