Hotbilden mot Norge har minskat något

OSLO. Norsk säkerhetspolis meddelar nu att hotbilden mot Norge minskat något.

Men terrorhotet kvarstår.

– Det är fortsatt en allvarlig hotbild, säger Benedicte Bjørnland, chef för PST.

kommentarer