Hunden Cocos hjälper barnen att vända blad

Cocos, 5, är ingen vanlig jycke. Han är snart en utbildad läshund. Uppgift: Att hjälpa osäkra och otrygga barn att lära sig läsa högt.

kommentarer