Hur mycket kan man kräva att unga ska offra?

Ungas försämrade hälsa har hamnat i skuggan av äldres utsatthet under pandemin. Men ålder har fått en större betydelse i samhället på flera sätt.

Läs mer…

kommentarer