Hans, 49: Varför har tiderna försämrats så?

Förmaksflimmer är inte ovanligt hos manliga uthållighetsidrottare. Dock uppvägs risken av de positiva inslagen som träningen medför. Men hur påverkar det prestationsförmågan?

Läs mer…

kommentarer