Hydrogen One-mobilens skapare lämnar projektet

Red lägger i och med det ner sin sågade mobilsatsning.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj