I liberalismens USA dör människor i förtvivlan

USA befinner sig i en massiv social kris, där medellivslängden sjunker. 

Arvid Åhlund har läst två amerikanska debattböcker om den amerikanska åkomman.

Läs mer…

kommentarer