ICA återkallar sesamfrön

ICA återkallar sesamfrön eftersom det finns risk att produkten innehåller bekämpningsmedlet etylenoxid som är förbjudet i livsmedel inom EU.

Läs mer…

kommentarer