IMF: Försvagad återhämtning kräver policyrespons

Den globala återhämtningen har försvagats ytterligare i den finansiella turbulensen med fallande tillgångspriser. Ökad riskaversion har utlöst globala nedgångar på aktiemarknaderna och lett till ytterligare åtstramning av de finansiella förhållandena för tillväxtekonomier.

Läs mer här: IMF: Försvagad återhämtning kräver policyrespons

kommentarer