Inbjudan till pressträff om covid-19 16 mars 2020

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19 måndag den 16 mars 2020.

Läs mer…

kommentarer