Industribyggnad står i lågor i Åstorp i Skåne

En byggnad brinner kraftigt på ett industriområde i Åstorp i Skåne. Det finns inga indikationer på att några människor var i byggnaden.

kommentarer