ECB sänker räntan – kronan stärks

Den Europeiska centralbanken (ECB) sänker sin inlåningsränta med tio räntepunkter till rekordlåga minus 0,50 procent.

Läs mer…

kommentarer