Information från Läkemedelsverket nummer 3 2015

Tidningen innehåller bland annat en rekommendation för läkemedelsbehandling vid astma. Cirka 10 % av befolkningen i Sverige har astma, och hos ungefär hälften är sjukdomen lindrig, men den kan även ge svåra och ibland livshotande symtom. Det är därför viktigt att astma diagnostiseras och behandlas korrekt. …Läs mer

Läs mer här: Information från Läkemedelsverket nummer 3 2015

kommentarer