Ingen nedgrävning före 2030

Trafikverkets beska besked till Sundsvallsborna: ”En nergrävning av järnvägen sker tidigast 2030.” Eller 500 000 bomfällningar bort om man så vill.

kommentarer