Ingen ny väg från Laggarbergtäkten

Det blev klartecken för täktverksamhet till 2019. Men beslutet överklagades och miljödomstolen ställde krav på en utredning. Den skulle utföras om det inte byggdes en ny väg i området.

kommentarer