Inget beslut i regionfrågan

Under torsdagen debatterades konstitutionsutskottets förslag i riksdagen om att säga ja till att Västernorrland får bilda egen region.

kommentarer