Inglasning ska förlänga Ågläntans säsong

Genom att glasa in delar av uteserveringen ska Ågläntan bli mer attraktiv även när vädret inte är himmelsblått. Dessutom kan säsongen förlängas.

kommentarer