Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel

De tre informationssystemen NPL, VARA och Sil-databasen har uppdaterats med information om vissa hjälpämnen. Syftet med uppdateringen är att öka patientsäkerheten genom att ge information om utvalda hjälpämnen vars förekomst i läkemedlet kan vara viktig att uppmärksamma. Exempel på hjälpämnen är laktos, jordnötsolja och lanolin.

Läs mer här: Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel

kommentarer