Innehavet i SCF framgång för Mangold

By Realtid.se De förvaltade tillgångarna ökade rejält hos fondkommissionären under det första kvartalet. Men intäkterna och resultatet sjönk något, visar delårsrapporten. Innehavet i Skandinaviska Kreditfonden sticker ut med sin fortsatt höga tillväxt.

Läs mer här: Innehavet i SCF framgång för Mangold

kommentarer