Inopererade digitala defibrillatorer öppna för attacker

Inopererade defibrillatorer kan relativt enkelt genomsökas på data och även omprogrammeras om förövaren befinner sig inom radioavstånd, enligt amerikanska forskare.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj