Insatsledaren Mikaels vädjan till trafikanterna

Felparkerade bilar på trånga gator kan skapa livsfarliga situationer när utryckningsfordon inte kan ta sig fram.

– Det kan få ödesdigra konsekvenser om vi inte kan köra in i områden med våra stegbilar, säger Mikael Rohmeé, insatsledare vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

Han konstaterar att flera stadsdelar i Borås berörs av problemet.

Läs mer…

kommentarer