Instagram blockerar falska nyheter om vaccinering

Nu ska det bli svårare för vaccinmotståndare att sprida desinformation på den populära tjänsten.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj