Insulinpump får fortsätta säljas och användas i väntan på rättslig prövning

Läkemedelsverket har den 30 juli fattat ett marknadsförbud gällande Medtronics insulinpump MiniMed 640G. Tills dess att sakfrågan är avgjord i domstol finns inga restriktioner gällande insulinpumpen. Läkemedelsverket uppmanar patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen att läsa produktens bruksanvisning och tillverkarens säkerhetsmeddelande mycket noga.

Läs mer här: Insulinpump får fortsätta säljas och användas i väntan på rättslig prövning

kommentarer