Inte bara nätets fel att det gått troll i debatten

Är det verkligen Facebook, fake news och filterbubblor som ligger bakom det polariserade samtalsklimatet? Fokuseringen på digitaliseringens effekter gör att vi missar de etablerade mediernas roll: pr-styrd och aktivistisk journalistik har knappast förbättrat förutsättningarna för en förtroendefull dialog.

Läs mer…

kommentarer