Inte ens kungen får guldbron att glänsa

Den nya Guldbron vid Slussen i Stockholm är invigd.
Dan Hallemar ser en bro som vill alla väl men älskar ingen.

Läs mer…

kommentarer