Integrationen över bron backar tio år

Lågkonjunkturen sätter tydliga spår i hur Öresundsregionen utvecklas. Enligt Sydsvenska handelskammaren och systerorganisationen Dansk Ehrverv har integrationsgraden över bron fallit tillbaka tio år.

kommentarer