Inwido upprepar mål inför kapitalmarknadsdag

Fönsterbolaget delas upp i två istället för fyra rapporterande affärssegment: Inwido North och Inwido South. De finansiella målen kvarstår.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer