Så funkar IPFS – tekniken som (kanske) kan lösa bristen på lagringskapacitet

Hur ska vi klara framtidens krav på lagringskapacitet? Ett sätt kan vara att decentralisera lagringen över miljontals noder i ett enda gigantiskt filsystem. Det är tanken bakom det globala filsystemet IPFS.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj