Uppgifter: Apple Pencil för Iphone slopades precis före lansering


Apples pekpenna fungerar i dagsläget endast med de senaste årens Ipad-modeller.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj