Ispimpling för nybörjare på Sidsjön

Abdelrhman Mahmoud tittar koncentrerat ner mot hålet i isen. Rycker lite lätt i pimpelspöt, men någon fisk vill inte nappa.

kommentarer