Israel bordade fartyg – utredningen läggs ned

Brottsutredningen om Israels bordning av fartyg som skulle till Gaza läggs ned.

Utredningen gällde den israeliska militärens bordning 2010 och 2012 av fartyg som ingick i kampanjen Ship to Gaza.

Fartygen beslagtogs.

kommentarer