Ja i riksdagen för region i länet

Västernorrland kan få bilda region från och med 1 januari 2015. Detta enligt det beslut som riksdagen fattade med acklamation. Det vill säga det blev ingen omröstning trots att alliansen och oppositionen inte är eniga.

kommentarer